Βέλγιο: πιθανή ποινικοποίηση στην αντίσταση στην άμβλωση
αι πάλι, το βελγικό κοινοβούλιο συζητά για την άμβλωση – όχι για την αποποινικοποίησή της, η οποία συνέβη το 1990, αλλά για το αν θα ποινικοποιήσει τις διαμαρτυρίες εναντίον της. Ένα νέο νομοσχέδιο θα διευκόλυνε τους υφιστάμενους περιορισμούς επιτρέποντας αμβλώσεις έως και 18 εβδομάδες (από 12 εβδομάδες), αφαιρώντας όλες... Read more