Ο Κήπος…μία από τις πιο γνωστές φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας.
Ο Κήπος του υπήρξε μία από τις πιο γνωστές φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας. Θεώρησε ότι σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι η ευτυχία και αυτήν δίδαξε με μέτρο και ήθος. Εκεί ο Επίκουρος δίδαξε για τους θεούς ότι υπάρχουν κι η γνώση που έχουμε για αυτούς είναι εναργής. Ωστόσο κάλεσε... Read more