Η λαμπρή φυσικός Sabrina Gonzalez Pasterski

από την Katherine Martinez Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες στην επιστήμη υποεκπροσωπούνται και υποτιμώνται σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, η συμβολή τους στην επιστήμη, την τεχνολογία και την κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητη. Η…

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close