Η πρώιμη έρευνα υποδεικνύει ελπιδοφόρα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη του κινδύνου καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου με τη χρήση μιας μόνο ακτινογραφίας θώρακα
Οι πρώτες έρευνες δείχνουν μια πολλά υποσχόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη του 10ετούς κινδύνου θανάτου από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο από μια απλή ακτινογραφία θώρακα. Τα προκαταρκτικά ευρήματα παρουσιάστηκαν την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στο ετήσιο συνέδριο της Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής. Η έρευνα... Read more