Οι 4 φάσεις μιας ναρκισσιστικής σχέσης: εξιδανίκευση, υποτίμηση, απόρριψη και hoovering

Η ναρκισσιστική διαταραχή είναι μία από τις τέσσερις διαταραχές προσωπικότητας της ομάδας Β, όπως περιγράφονται στο DSM, και πολλοί γονείς…

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close