Οι 4 φάσεις μιας ναρκισσιστικής σχέσης: εξιδανίκευση, υποτίμηση, απόρριψη και hoovering
Η ναρκισσιστική διαταραχή είναι μία από τις τέσσερις διαταραχές προσωπικότητας της ομάδας Β, όπως περιγράφονται στο DSM, και πολλοί γονείς που είναι υπεύθυνοι για τη χειραγώγηση των παιδιών τους ώστε να απορρίψουν τον άλλο γονέα παρουσιάζουν τουλάχιστον κάποια από τα συμπτώματα αυτής της διαταραχής, όπως αναφέραμε σε προηγούμενες αναρτήσεις... Read more