Search

Μια διακήρυξη για την Ευρώπη

Τα σύννεφα πάνω από την Ευρώπη είναι πλέον πυκνά. Είναι τώρα η στιγμή οι ηγεσίες να ακούσουν τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών λαών. Η περιφρόνηση προς την ανασφάλεια των απλών ανθρώπων και η αποξένωση από το καθημερινό βίωμα των λαών δεν μπορεί να συνεχιστεί εάν θέλουμε να μην απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Και όμως, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα χτίστηκε πάνω στα ερείπια του Β’ ΠΠ, βασιζόμενο στα ιδανικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις ιδέες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Στα χρόνια που πέρασαν πετύχαμε πολλά και διασφαλίσαμε την ειρήνη και την ανάπτυξη, για πρώτη φορά στην ήπειρό μας με τόσο μακρά διάρκεια.

Σε έναν πολυπολικό ανταγωνιστικό κόσμο, τα ευρωπαϊκά έθνη χρειάζονται την ενότητα για να έχουν λόγο και ρόλο παγκόσμιας δύναμης στον 21ο αιώνα. Η ενότητα κατακτάται με εμβάθυνση των διευρωπαϊκών σχέσεων και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε λαού, ώστε να λειανθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της αγχωμένης και χωρίς προετοιμασία διεύρυνσης. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να επανασυνδεθούν με τις κοινωνίες και να τεθούν στην υπηρεσία των κρατών-μελών και της ένωσης συνολικά, με περισσότερη δημοκρατία και λιγότερη γραφειοκρατία. Η πολιτική ενότητα προϋποθέτει ψυχική και οικονομική ενότητα και όχι το αντίστροφο. Για αυτό επιβάλλεται ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού της Ένωσης από το σημερινό 1% του συνολικού ΑΕΠ των κρατών-μελών. Χωρίς ουσιαστικές πολιτικές συνοχής κι αλληλεγγύης, έρευνας κι ανάπτυξης, ασφαλείας συνόρων και άμυνας, δεν είναι λογικό να προσδοκούμε αποτελέσματα στον τομέα της σύγκλισης. Επιπλέον, πρέπει να επανεξετάσουμε κάθε απόπειρα διεύρυνσης μέχρι την επίτευξη των στόχων συνοχής.

Είναι πια ξεκάθαρο: Τα ανοικτά σύνορα από σύμβολο ελευθερίας, έγιναν πηγή ανασφάλειας. Η μαζική μετανάστευση ατόμων που προέρχονται από άλλες πολιτισμικές και πολιτειακές παραδόσεις συνιστά υπαρξιακή απειλή για την ΕΕ. Η Ευρώπη οφείλει να εξασφαλίσει όσους πόρους απαιτούνται για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, ενώ θα διαφυλάξει την ανθρωπιστική και Χριστιανική της παράδοση και θα περιθάλψει κάθε πραγματικό πρόσφυγα που καταφεύγει σε αυτήν. Όμως η λαθρομετανάστευση πρέπει να περιοριστεί και τα σύνορα της ΕΕ πρέπει να φυλαχθούν. Ταυτόχρονα δημογραφικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε να αναστραφεί η γήρανση και η συρρίκνωση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού.
Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των έξω-ευρωπαϊκών μεταναστευτικών ροών, προτείνουμε επίσης: 1) Την δημιουργία ενός κώδικα ευρωπαϊκών αξιών, τις οποίες θα πρέπει επισήμως να αποδέχεται όποιος θέλει να μεταναστεύσει στην ΕΕ ο οποίος θα περιλαμβάνει την αποδοχή της Δημοκρατίας, των ατομικών ελευθεριών, της ισότητος των φύλων και θα απαγορεύει την πολυγαμία και την κλειτοριδεκτομή. Θα προϋποθέτει την ανωτερότητα των πολιτικών έναντι των θρησκευτικών νόμων και την πλήρη αποδοχή του ευρωπαϊκού δικαιϊκού πολιτισμού.
2) Τον έλεγχο υγείας και ποινικού παρελθόντος.
3) Οι μετανάστες τρίτων χωρών θα απολαμβάνουν των υπηρεσιών υγείας μόνο μετά από αγορά κάρτας ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά μας συστήματα δεν έχουν άλλα περιθώρια.

Επειδή δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια είναι δικαίωμα των ευρωπαϊκών λαών. Τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας και του εγκλήματος πρέπει να λαμβάνονται σε πανευρωπαϊκό κλίμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και πρέπει να διασφαλίζουν την κοινωνική γαλήνη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Να γίνει κατανοητό από όλους πως η Ευρώπη, εκτός από φίλους και συμμάχους, έχει εχθρούς και ανταγωνιστές.

Η νομισματική ένωση δεν αρκεί για την οικονομική συνοχή. Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να είναι τσιγκούνα. Η διασφάλιση της συνοχής απαιτεί γενναίες επενδύσεις στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την επένδυση στη δημιουργία νέας γνώσης, και την εμπέδωση της νέας ρομποτικής και ψηφιακής τεχνολογίας στην παραγωγή. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με συμμετοχή σε αυτήν όλων των εθνικών οικονομιών, είναι βασική προϋπόθεση για την οικονομική ισχύ της ΕΕ και τον οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο που θα της αναλογεί διεθνώς. Η βιομηχανία χρειάζεται μέτρα προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε όρους dumping που έρχεται από χώρες με πολύ χαμηλό εργατικό κόστος και άθλιες συνθήκες εργασίας.

Τέλος, ειδικά εμείς οι Έλληνες δεν ξεχνάμε ότι η Ευρώπη και ο πολιτισμός της είναι το πνευματικό παράγωγο των τριών πόλεων – σχολών σκέψης: Αθήνα – Ρώμη – Ιερουσαλήμ, Φιλοσοφία – Δίκαιο – Χριστιανισμός. Ο κοινός ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι η κοινή μας κληρονομιά, η κοινή μας περιουσία. Ο δρόμος για το μέλλον είναι η αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και όχι η αποσύνθεση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η αποσύνθεση αυτή μπορεί να προέλθει τόσο από αυτούς που ανοικτά απεργάζονται τη διάλυση της ΕΕ, όσο και εκείνους που, ενώ δηλώνουν ευρωπαϊστές, με τις καταστροφικές πολιτικές τους οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα.

Ελλάδα κι Ευρώπη ήταν ανέκαθεν έννοιες που η μία εμπεριείχε σε έναν βαθμό την άλλη. Τώρα, σ’ αυτή την σχέση, είναι η ώρα να δώσουμε μια νέα διάσταση, περισσότερο ουσιαστική, πιο ειλικρινή και με αποφασιστικότητα στην εξυπηρέτηση των κοινών σκοπών. Δεν αρκεί να λέμε πως η θέση της Ελλάδος είναι στην Ευρώπη. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε μια ισχυρότερη θέση, έναν σημαντικότερο ρόλο στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Δεν μας ταιριάζει ο ρόλος του καταχρεωμένου κι ανήμπορου δανειζόμενου εταίρου. Η «περισσότερη Ευρώπη», στο οικονομικό πεδίο, αποτελεί σήμερα, τον ασφαλέστερο δρόμο για την απαλλαγή μας από παθογένειες οι οποίες μας μαστίζουν από συστάσεως του Ελληνικού κράτους. Μας αδικεί ο χαρακτηρισμός της μη κανονικής χώρας – μέλους της ΕΕ. Είμαστε ένα ιστορικό και υπερήφανο Έθνος το οποίο στάθηκε πάντοτε στην σωστή πλευρά της Ιστορίας και έδωσε, διαχρονικά, τους πιο σκληρούς αγώνες για την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια του Ανθρώπου. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε όχι μόνο μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη για την Ελλάδα, αλλά και μια καλύτερη Ευρώπη για όλους τους Ευρωπαίους.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Σκορδάς                                        Εμμανουήλ Αγγελάκας

Write a response

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close