Search

Εταιρεία της Χρονιάς: DNASEQUENCE. Επαναπροσδιορίζοντας τη δημόσια υγεία

Ο κόσμος γύρω από τον άνθρωπο αποτελείται κυρίως από το δομημένο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που δεν εκτιμάται ευρέως είναι ότι αυτά τα περιβάλλοντα φιλοξενούν διαφορετικoύς μικροοργανισμούς που επηρεάζουν τη ζωή μας με τρόπους που δεν κατανοούμε.

Η παγκόσμια κρίση υγείας που αποκαλύφθηκε από την πανδημία του Covid-19 επιβεβαίωσε την άγνοιά μας για αυτό το “γνωστό άγνωστο” στοιχείο. Μας υποχρέωσε να αποφεύγουμε την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες. Έθεσε υπό αμφισβήτηση τα παραδοσιακά πρότυπα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τα αόρατα παθογόνα που αποικίζουν αυτά τα περιβάλλοντα παραμένουν ενεργά και μολυσματικά στον αέρα, στο νερό και στις στερεές επιφάνειες. Μπορούν να διαμορφώσουν το ανθρώπινο μικροβίωμα με τρόπο που μεταβάλλει την πορεία της υγείας μας και αυξάνει την ταχεία εξάπλωση των κινδύνων για την υγεία, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Η καθοδήγηση της προσοχής σε αυτό το πολύ αγνοημένο αλλά δυνητικά διαταραγμένο και ακόμη και απειλητικό για τη ζωή επιπτώσεις, η DNASequence αξιοποιεί την ανάλυση της μεταγονιδιωματικής του δομημένου περιβάλλοντος (MBE) για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων – και, στη συνέχεια, την πρόληψη της εκδήλωσης ασθενειών στην ανθρωπόσφαιρα.

Η εταιρεία ενσωματώνει καινοτομίες όπως η τεχνολογία αιχμής DNA στις επιχειρηματικές δραστηριότητες για την εξαντλητική ανίχνευση και παρακολούθηση της παρουσίας μικροβίων σε γεωργία, αρχαιολογία, κρίσιμες υποδομές, μεταφορές, τουρισμό και άλλους τομείς με έμφαση στη βιοασφάλεια. Με έδρα την Ελλάδα και αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες επιστήμονες, η DNASequence υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελεί μέρος της του Elevate Greece – μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην προώθηση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στοχεύοντας στην εφαρμογή της μεταγονιδιωματικής σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η DNASequence βοηθά εταιρείες σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς να παρακολουθούν την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών ή να μετριάζουν την βιολογική φθορά και να διατηρούν ασφαλή τα κτίρια ή τα μνημεία. “Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια οικονομικά αποδοτική, σε βάθος σύστημα μικροβιακής παρακολούθησης και προστασίας χωρίς προηγούμενη γνώση του είδους του μικροβιώματος που αναζητούμε, και να εντοπίζουμε όλους τους μικροοργανισμούς που προκαλούν ανησυχία και υπάρχουν σε οποιαδήποτε τοποθεσία και να αντιμετωπίζουμε αναλόγως τις ανάγκες των πελατών”, λέει ο Χρήστος Ουζούνης, Chief Scientific Officer της DNASequence.

Η ξεχωριστή στρατηγική της DNASequence για την επινόηση μιας κατάλληλης λύσης για τη μικροβιακή προστασία είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που ξεκινούν με τη χαρτογράφηση, τη δειγματοληψία και την ανίχνευση των μικροβιωμάτων και καταλήγουν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων για να συμβουλεύσουν τους πελάτες σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία των χώρων τους.

Αυτή η ικανότητα ανίχνευσης της παρουσίας οποιουδήποτε επιβλαβούς μικροοργανισμού βοηθά τις εταιρείες να παρακολουθούν τις βιοαπειλές και τις ασθένειες σε πραγματικό χρόνο, αναπτύσσοντας παράλληλα εξελιγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ως αποτέλεσμα της χρήσης των τεχνικών ανάλυσης MBE της DNASequence, οι εταιρείες μπορούν να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους για το σχεδιασμό νέων κτιρίων και χώρων της πόλης με γνώμονα το μικροβίωμα. Η αναθεωρημένη προσέγγιση μπορεί να βελτιώσει δραστικά την υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών, προωθώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα της ενεργειακής απόδοσης ή την προστασία της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Αυτό που διαφοροποιεί την DNASequence από τους ανταγωνιστές της στον κλάδο είναι ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας της, ο οποίος ξεκινά από τον σχεδιασμό και τη δειγματοληψία της στρατηγικής έως τη βιοπληροφορική ανάλυση των μεγάλων δεδομένων που παράγονται, ακολουθούμενη από διαδραστική αναφορά των αποτελεσμάτων. Πριν από την έναρξη νέων έργων, η DNASequence σχεδιάζει τη στρατηγική για τη δειγματοληψία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός ξενοδοχείου που ενδιαφέρεται για αξιολόγηση της ασφάλειας, η ομάδα πραγματοποιεί πλήρη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων. Παίρνουν συνέντευξη από όλο το προσωπικό σχετικά με τα μέτρα υγιεινής σε όλο το ξενοδοχείο και τους χώρους του και λαμβάνουν δείγματα επιχρίσματος από επιφάνειες. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα δείγματα αναλύονται με ανιχνευμένο DNA που προσδιορίζει τα μικρόβια μαζί με όλες τις σχετικές μετρήσεις. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα επεξεργάζονται από ιδιόκτητους αλγορίθμους προκειμένου να ερμηνευτούν και να παρουσιαστούν στη διαδραστική πλατφόρμα της DNASequence.
Οι πελάτες έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα για να καθορίσουν τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν.

Η DNASequence παράγει μεταδεδομένα που περιλαμβάνουν μια ποικιλία παραγόντων, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, ο τύπος υποστρώματος και ακόμη και ο εσωτερικός φωτισμός, για την καλύτερη κατανόηση της αιτίας ενός προβλήματος και των ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη μικροβίων. Μετά τη σύνδεση των μεταδεδομένων με διάφορους άλλους τύπους πληροφοριών, όπως η παθογένεια των ειδών που ανιχνεύονται, τα αποτελέσματα διαβιβάζονται στους πελάτες. Με βάση τα ευρήματα, η DNASequence συμβουλεύει τους πελάτες να λάβουν προληπτικά μέτρα και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα καθαρισμού, Μόλις ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, η DNASequence ξεκινά εκ νέου τον κύκλο από τη δειγματοληψία στην ανάλυση, προκειμένου να παρακολουθούνται συστηματικά οι επιπτώσεις των μέτρων μετριασμού.

Δημόσιοι χώροι και πολιτιστικά μνημεία

Η DNASequence προσθέτει ένα εντελώς νέο επίπεδο αποτελεσματικότητας στην παραδοσιακή διαδικασία εξυγίανσης, με παράδειγμα τον έλεγχο απολύμανσης κατά τη διάρκεια ενός έργου αποκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου Δισκοπότηρου στην Ιερουσαλήμ. Το DNASequence έκανε μια ανησυχητική ανακάλυψη. Δείγματα πατσαβούρας από τις μαρμάρινες επιφάνειες του μνημείου αποκάλυψαν την ύπαρξη δύο ειδών μικροοργανισμών. Το πρώτο είδος, τα ακραιόφιλα, μπορούν να επιβιώσουν σε συνθήκες φτωχές σε θρεπτικά συστατικά, αλλά μπορούν να προκαλέσουν διαβρωτικές βλάβες στις επιφάνειες στις οποίες κατοικούν, αποτελώντας απειλή για τα κτίρια και άλλες υποδομές. Το δεύτερο είδος ήταν τα ανθρωπογενή μικρόβια, το είδος των βακτηρίων που ευδοκιμούν σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον που μπορεί να αποτελέσει έδαφος αναπαραγωγής για τη σαλμονέλα ή τους συγγενείς της.

Αυτή η ανακάλυψη της δυνητικής απειλής τόσο των ανθρώπινων ασθενειών όσο και της διάβρωσης των δομών από άγνωστα είδη βακτηρίων ή μυκήτων μπορεί να επιφέρει κάποιες πραγματικά σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των αντικειμένων και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια των εργασιών που αποσκοπούσαν στο να αποκτήσουν μια εικόνα των δραστηριοτήτων και της συμπεριφοράς των μικροβιακών κοινοτήτων, η εταιρεία άρχισε να λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως τα υλικά, ο φωτισμός, η θερμοκρασία και η υγρασία για τη βαθμονόμηση των μικροβιακών υπογραφών και τη βελτίωση της πρόσβασης των τουριστών για μια ασφαλέστερη επίσκεψη στον χώρο και ένα υγιέστερο μνημείο.

Τέλος, καθώς εισερχόμαστε σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, η δυνατότητα παρακολούθησης των βιολογικών απειλών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και η ανάπτυξη προληπτικών και όχι αντιδραστικών μέτρων είναι εξαιρετικά σημαντική. Η κατανόηση της φύσης του κορονοϊού, της τάσης του να μεταλλάσσεται και των
δυνατότητα ανάπτυξης αντιμέτρων με φάρμακα και εμβόλια είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί το τέλος αυτής της παγκόσμιας κρίσης υγείας. Αυτό το είναι το σημείο όπου οι τεχνικές ανάλυσης MBE της DNASequence μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μπορούν να παράσχουν την πολυαναμενόμενη λύση για την εξάλειψη των άκρως συγγενικών γενεαλογικών γραμμών και να επανεξετάσουν την ανίχνευση κρουσμάτων, ιδίως σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης. Στην ουσία, οι προσαρμοσμένες, ολοκληρωμένες γονιδιωματικές λύσεις της DNASequence πρόκειται να μεταμορφώσουν τους χώρους εργασίας, τις κοινότητες και τον κόσμο στο εγγύς μέλλον.

Μετάφραση: Βίκυ Μπαφατάκη, Βιοηθικός MSc, PD

Πηγή: LIFE SCIENCES REVIEW

(ISSN 2831-8331)

Write a response

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close
Your custom text © Copyright 2018. All rights reserved.
Close